Kolokvium Publikováno: 8. 2. 2019
Recentní judikatura ve věci přenosu vysílání prostřednictvím družice

Recentní judikatura ve věci přenosu vysílání prostřednictvím družice

Program:

18:30 – 19:15 Soudní aplikace § 22 odst. 2 autorského zákona na přenos vysílání prostřednictvím družice

Přednáší: Mgr. Monika Mareková, M.Jur. (Oxon), advokátka v CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang a spolupracující s Ústavem státu a práva AV ČR

Obsah příspěvku: Recentní judikatura dospěla k závěru, že ustanovení § 22 odst. 2 autorského zákona je možno vyložit za pomoci eurokonformního výkladu tak, že pod v tomto ustanovení uvedený pojem „kabelový přenos“ lze zahrnout i přenos (sdělení veřejnosti) prostřednictvím družice. Přednáška rozebere tento závěr a také to, jaké může mít dopady nejen pro vývoj kolektivní správy práv, ale také pro soudcovskou tvorbu práva v České republice.

 19:15–19:45 Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1.

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 19. 2. 2019 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz