Workshop Publikováno: 23. 5. 2022
Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při náhradě újmy způsobené ublížením na zdraví - compensatio lucri cum damno

Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při náhradě újmy způsobené ublížením na zdraví - compensatio lucri cum damno