Workshop Publikováno: 7. 11. 2023
Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě

Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě

Ústav státu a práva AV ČR zve na odborný workshop Problematika wrongful birth žalob v komparativní perspektivě.

Datum: 22. 11. 2023 ve 13 h
Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací místnost v 1. patře

Závazné přihlášky zasílejte na tomas.dolezal@ilaw.cas.cz

Počet míst je omezen.
Úvodní blok a následná diskuse proběhnou v anglickém jazyce.
Workshop se koná v hybridní formě.

Pozvánka

Program