Přednáška Publikováno: 6. 3. 2017

The Idea of an International Investment Court: Prospect and Challenges in Times of Legitimacy Crisis

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo

Vás dne 23. března 2017 od 16 hod. zve na přednášku s diskusí

The Idea of an International Investment Court: Prospect and Challenges in Times of Legitimacy Crisis

Přednáší: Dr. Michele PotestaSenior Researcher, Centre for International Dispute Settlement(Ženeva), Lévy Kaufmann-Kohler, rozhodce

Diskutují: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.předseda ČSMP, vedoucí katedry mezinárodního práva PFUK, Ústav státu a práva AV ČR

Mgr. Anna BilanováMinisterstvo financí ČR, Oddělení mezinárodních arbitráží a zahraničních investic

Moderuje: JUDr. Monika Feigerlová, LL.M., Ph.D.Ústav státu a práva AV ČR

Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce v budově Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, zasedací místnost 7. patro.