Call for Papers Publikováno: 11. 5. 2021
Právo a moderní technologie

Právo a moderní technologie

Výzva k zaslání příspěvků

Redakce časopisu Právník vyhlašuje toto téma pro číslo 2/2022. Anotaci zamýšleného příspěvku je možné zaslat do 3. června 2021. Redakce na základě předběžného komisionálního posouzení osloví autory, aby svoji stať zpracovali nejpozději do 18. října 2021. Více