Diskuse Publikováno: 28. 3. 2018
Filantropie: Role právníků a notářů při řešení rodinných záležitostí

Filantropie: Role právníků a notářů při řešení rodinných záležitostí

Srdečně Vás zveme dne 16.4. 2018 v 17,00 h do velké zasedací místnosti Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1 

na diskusní podvečer na téma:

Filantropie: Role právníků a notářů při řešení rodinných záležitostí


Diskusi povede:

Claire Costello, Managing Director, Philanthropic Solutions Group, U.S. Trust, Bank of America Private Wealth Management

 

Claire Costello je mezinárodně oceňovanou expertkou v oblasti filantropie. Tato reputace je výsledkem jak jejího zapojení do nesčetné řady společensky prospěšných iniciativ, tak i jejími rozsáhlými zkušenostmi při podpoře movitých klientů a jejich rodin při naplňování vlastních filantropických záměrů.

Podporuje své klienty v celé řadě aktivit souvisejících s definováním a realizací dárcovských programů, zodpovídá za naplňování dárcovské strategie a vyhledává příklady dobré praxe pro rodiny i organizace věnující se filantropii.

Diskuse se zaměří na roli profesionálních poradců při podpoře klientů, kteří chtějí dát svému majetku vyšší smysl. Budeme se věnovat roli poradce při nastavování “kultury” dárcovství v rodině, jakým způsobem může osobní zkušenost s filantropií klientovi přispět k celkovému vnímání smyslu jeho majetku, ale i jakým způsobem téma filantropie přispívá k posilování loajality a k případným dalším obchodním příležitostem pro profesionálního poradce – notáře či advokáta.

Tato akce je otevřena zástupcům všech právních profesí, které se v rámci své praxe setkávají s tématem filantropie.

Debata bude vedena v angličtině bez tlumočení.