Workshop Publikováno: 11. 6. 2024
Práva přírody

Práva přírody

Zveme vás na odpolední mezioborový workshop na téma práv přírody, který pořádá Centrum CLASS ve čtvrtek 20. června od 15 hodin. Přiznání práv částem přírody (například řekám, horám, přírodně cenným lokalitám nebo zvířatům) je v rostoucí míře spatřováno jako nadějné řešení současné krize biodiverzity prohlubované klimatickou krizí. Jde o koncept, který by přinesl revoluční změny do historicky zavedeného antropocentrického pohledu na svět a do tradičních právních vzorců. Konceptu práv přírody se bude věnovat trojice příspěvků z pohledu filosofie (David Černý – Ústav státu a práva), antropologie (Bob Kuřík – Fakulta humanitních studií UK) a práva (Hana Müllerová – Centrum pro klimatické právo a udržitelnost ÚSP). Po trojici přednášek bude následovat diskuse. Program akce s informací o přihlašování naleznete v přiložené pozvánce.