Workshop Publikováno: 16. 6. 2022

Pozvání na workshop o spravedlivé transformaci v ČR

V pátek 24. 6. 2022 pořádáme workshop k propojení poznatků teorie a praxe na téma spravedlivé transformace v ČR. Našimi hosty budou zástupci akademické sféry, veřejné správy, dotčených krajů, byznysu i neziskových organizací. Workshop se bude konat prezenčně v hlavní budově Akademie věd (Národní 3, Praha 1, sál 108) a zároveň online na platformě Zoom.

Spravedlivá transformace (just transition) je pojem související s přechodem od fosilní ekonomiky k nízkouhlíkové. Koncept just transition pochází z prostředí pracovního trhu a zaměstnanosti, kde znamená zajištění spravedlivého řešení situace pro zaměstnance v oborech nebo provozech, které jsou ukončovány. Nicméně v posledních letech se koncept just transition rozšířil i mimo toto úzké pojetí, stal se součástí celkové debaty o řešení klimatické krize a lze ho chápat i jako soubor vodítek využitelných pro vytváření a realizaci klimatických politik obecně. Koncept just transition je důležitou součástí Zelené dohody pro Evropu a na ní navázaných opatření. V ČR je koncept spravedlivé transformace relativně nový, spojovaný dosud především s využitím finančních nástrojů a s evropským Fondem pro spravedlivou transformaci, který podporuje investice a přeměnu území dotčených nutností odklonu od uhlí. Cílem workshopu je otevřít prostor pro širší náhled na koncept spravedlivé transformace a propojit  expertízy a zkušenosti teoretiků a praktiků.

Program workshopu a informace o přihlašování naleznete v přiložené pozvánce