Kolokvium Publikováno: 2. 3. 2020

Pacientské údaje v klinických studiích !! ZRUŠENO !!

Program:

18:30 – 19:15  

Praktické aspekty práce s pacientskými údaji v klinických studiích z pohledu sponzora a investigátora

Přednáší:

MUDr. Beata Čečetková, Ph.D., TWMA Clinical Research and Pharmacovigilance, Clinical Research Director

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Oddělení klinických hodnocení

 

19:15–19:45

Moderovaná diskuse

ZRUŠENO