Kolokvium Publikováno: 31. 10. 2019

Otevřená data v ČR - stav a výzvy

 

Program:

18:30 – 19:15  

Otevřená data v ČR - stav a výzvy

Anotace:

Otevřená data jsou data poskytovaná k volnému využití v podobě určené pro snadné strojové zpracování. V kontextu veřejné správy ČR je důležité, že je tento pojem ukotven v zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Díky tomu jsou otevřená data jedním ze způsobů, jakým může veřejná správa sdílet svá data s veřejností. Otevřená data nejsou určena pro širokou veřejnost, ale pro odborníky, kteří je dále zpracovávají do podoby mobilních aplikací, map, odborných článků a studií nebo vzdělávacích materiálů. V přednášce si nejprve vysvětlíme principy otevřených dat a podíváme se na stav otevřených dat v ČR a to i v kontextu zemí EU. Můžeme ale předeslat, že stav není ideální a čeká nás mnoho výzev. Jak zajistit, že zpracovatel dat se v otevřených datech vyzná a najde ta, která potřebuje? Jak zajistit, aby zpracovatel dat nemusel věnovat až 80 % svého času čištění dat místo vytváření přidané hodnoty? Jsou otevřená data hrozbou pro naši bezpečnost nebo je tomu naopak? I těmto otázkám se budeme v přednášce věnovat.

 

Přednáší:

Doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

 

O přednášejícím:

Doc. Nečaský se věnuje výuce v oblasti softwarového a datového inženýrství a také výzkumu v oblasti otevřených dat, sémantického webu a znalostních grafů. V těchto oblastech publikoval více než 100 odborných článků ve vědeckých časopisech i ve sbornících mezinárodních odborných konferencí. Od roku 2011 se též věnuje podpoře veřejné správy v oblasti otevřených dat. Od roku 2015 spolupracuje v této oblasti s Odborem Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR, kde se podílí na přípravě koncepčních, metodických i legislativních materiálů a na vzdělávání pracovníků veřejné správy.

 

19:15–19:45

Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1.

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 19. 11. 2019 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz