Call for Papers Publikováno: 30. 1. 2024
Otevíráme výzvu k zasílání abstraktů pro mezinárodní konferenci o klimatickém právu

Otevíráme výzvu k zasílání abstraktů pro mezinárodní konferenci o klimatickém právu

Ve dnech 30.–31. května 2024 bude Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) Ústavu státu a práva pořádat mezinárodní konferenci ‘Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors’. Konference se bude konat v anglickém jazyce v prezenční formě v hlavní budově Akademie věd v Praze, Národní 3. Témata konference budou věnována tomu, jak různí aktéři od vlád, regionů a měst přes soudy, společnosti, nevládní organizace a občanskou společnost až po jednotlivce v roli spotřebitelů či voličů ovlivňují formování, implementaci a prosazování klimatického práva. Roli keynote řečníků přislíbili Prof. Laurence Boisson de Chazournes, Prof. Annalisa Savaresi, a Dr. Moritz Reese. Zájemce o vystoupení s příspěvkem na této konferenci vyzýváme, aby zasílali své návrhy, a to do 29. února 2024, na adresu conference@ilaw.cas.cz. Veškeré informace o konferenci naleznete na její webové stránce zde. Plná výzva Call for abstracts je dostupná ke stažení zde.