Aktuálně Publikováno: 6. 9. 2011

Obhajoba disertace - titul DSc.

Obhajoba disertace prof. JUDr. Jozefa Madliaka, CSc. se v souladu s Pravidly o udělování vědeckého titulu doktor věd v Akademii věd ČR, koná

dne 22. září 2011 v 11.00 hod v ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro, zasedací místnost.

Název disertace: I. Sankcie a ich výkon v slovenskom trestnom práve, II. Prevencia a prognózovanie kriminality (soubor prací).

Oponenti:

prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.

prof. PhDr. Milan Čič, DrSc. dr.h.c.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.