Aktuálně Publikováno: 16. 6. 2011

Nový cizojazyčný časopis

ÚSP začal vydávat nový cizojazyčný časopis The Lawyer Quarterly, ve zkratce TLQ.

TLQ číslo 1 vyšlo jako příloha časopisu Právník č. 6/2011.

Bližší informace o časopise naleznete zde.