Aktuálně Publikováno: 11. 1. 2011

Nové publikace

ÚSP ve spolupráci s vydavatelstvím Aleš Čeněk vydal nově v Ediční řadě Ústavu státu a práva AV ČR:

Masopust, Zd. - Jermanová, H. (eds.), Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz.

Belling, V. - Malíř, J. - Pítrová, L., Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům.

Podrobnosti viz sekce Ediční činnost.