Kolokvium Publikováno: 11. 1. 2018
Právní a technické aspekty elektronického podpisu

Právní a technické aspekty elektronického podpisu

 Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vás dne 17. ledna 2018 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma


Právní a technické aspekty elektronického podpisu

Program:

18:30 – 19:00 Podpis a jeho význam v právním řádu a judikatuře
Přednáší: Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát z advokátní kanceláře Havel & Partners

Příspěvek se bude zabývat některými aspekty elektronického podpisu podle nařízení eIDAS a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

19:00 - 19:30 Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování
Přednáší: RNDr. Ing. Jiří Peterka, Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

 V čem se liší kvalifikované, uznávané, zaručené a prosté elektronické podpisy? V čem se na ně můžeme spoléhat, a do jaké míry? Jak těžké či naopak snadné je podepsat se za někoho jiného? Proč nemáme elektronický ekvivalent úředně ověřeného podpisu a proč naopak věříme elektronickým cárům papíru? Proč nemyslíme na digitální kontinuitu?

19:30 - 20:00 Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v místnosti č. 205.

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 16. 1. 2018 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz