Přednáška Publikováno: 25. 6. 2020
Nesnesitelná lehkost klimatické litigace: Jak napsat první českou klimatickou žalobu, a slavně neuspět.

Nesnesitelná lehkost klimatické litigace: Jak napsat první českou klimatickou žalobu, a slavně neuspět.

Anotace přednášky:

Tzv. klimatické žaloby jsou v posledních letech vděčným tématem zpravodajství, zdánlivě spásným nástrojem řešení klimatické krize, který přinutí politiky jednat a znečišťovatele odpovídat za rapidní změny klimatu. Méně se pozornost zaměřuje na výsledky klimatické litigace a jen výjimečně se soustředí na její možnosti v českém soudním prostředí. Přednáška vedená v neformálním a improvizovaném duchu má sloužit jako intelektuální stimul k odborné diskuzi, zda je možné donutit stát plnit pozitivní závazky v oblasti ochrany klimatu a nakolik je možné odkazovat se na závěry zahraničních soudů, Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.