Aktuálně Publikováno: 15. 9. 2011

Mezinárodní sympozium

Česká společnost pro mezinárodní právo a Ústav státu a práva AV ČR pořádají ve dnech 16.9. - 17.9.2011 v konferenčním centru AV ČR, Zámecký hotel Třešť

4. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium

Stát vs. nestátní aktéři.

Program:

I. panel - Nestátní aktéři ve státocentrickém systému mezinárodního práva

II. panel - Nestátní aktéři v systému ochrany mezinárodních investic

III. panel - Další nestátní aktéři, aktuální problémy

IV. panel - Lidská práva a mezinárodní humanitární právo

Akce je uzavřená.