Mezinárodní konference Publikováno: 13. 10. 2023
Mezinárodní konference Smolenice 2023

Mezinárodní konference Smolenice 2023

Ústav státu a práva AV ČR je spolupořadatelem 9. ročníku mezinárodní konference ve Smolenicích, která se věnuje právu obchodních společností. Letošní téma zní Mezigenerační nástupnictví podnikatele.
Termín: 25.-26. 9. 2023

Pozvánka