Mezinárodní konference Publikováno: 1. 9. 2017

Mediace 2017

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na IV. mezinárodní vědeckou konferenci

MEDIACE 2017,

která se uskuteční ve dnech

27. - 28. 10. 2017

v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého

Bližší informace včetně jednotlivých témat sekcí a elektronické přihlášky naleznetena stránce www.mediaceolomouc.eu.