Aktuálně Publikováno: 4. 10. 2011

Mezinárodní konference

Univerzita P.J.Šafárika, katedra obchodního práva a hospodářského práva, ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR pořádají

II. ročník mezinárodního sympozia (právo-obchod-ekonomika).

Sympozium se uskuteční ve dnech 26.10.-28.10.2011 ve Štrbském Plese.

Program sympozia zde.

Konferenční poplatek činí 80 EUR. Přihlášky se zasílají do 20.10.2011 na e-mail regina.palkova@upjs.sk, kde lze obdržet i bližší informace. Ubytování: Hotel Patria, Štrbské Pleso (Vysoké Tatry), kontakt na recepci recepcia@hotelpatria.sk.