Aktuálně Publikováno: 5. 11. 2011

Konference

Právnická fakulta MU v Brně, Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta ZČU, Ústav státu a práva AV ČR a Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádali konferenci

Pracovní právo 2011

na téma Sociální dialog

která se uskutečnila ve dnech 5.-7.10.2011 v konferenčním zařízení AV ČR v Třešti.

Tématem konference byly aktuální otázky pracovního práva a práva sociálního zabezpečení jakými jsou zastupování zaměstnanců, spory z kolektivních pracovních vztahů nebo důchodová reforma.