Konference Publikováno: 15. 5. 2017

Svoboda vůle, právní a morální odpovědnost

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. a think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR Vás zvou na konferenci

Svoboda vůle, právní a morální odpovědnost

Svoboda vůle je úzce spojena s pojmy morální a právní odpovědnosti. Konference se pokusí odpovědět na otázky, zda jsou lidské bytosti svobodné a zda je možné je považovat za morálně či právně zodpovědné za jejich jednání.

Hlavní řečník: Prof. Saul Smilansky, Haifská univerzita, Izrael

Konání: 25. května 2017 od 16:00 do 19:00, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1Registrace na adrese idea@cerge-ei.cz.