Kolokvium Publikováno: 6. 12. 2017

Výzvy 21. století: stačí právo držet krok s vědou?

Kolokvium „Výzvy 21. století: stačí právo držet krok s vědou?“
mladí vědci a nadšenci o právu, technologiích a budoucnosti naší společnosti

úterý 12. 12. 2017 od 16:30
v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál 205

PROGRAM

Zahájení konference – Hana Müllerová, Ústav státu a práva AV ČR
Keynote speech: Právo v "post" světě – Petr Agha, Ústav státu a práva AV ČR

Odpovědní roboti? – Martin Štípa, Právnická fakulta UK v Praze a Université Panthéon Assas (Paris II)

Umělá inteligence v mezinárodním měřítku – Alžběta Krausová, Ústav státu a práva AV ČR a Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU v Brně

Umělá inteligence jako autor: utopie, nebo realita? - Dominika Galajdová a Jan Zibner, Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU v Brně

Přestávka

Transgender identita vs. transsexalismus aneb reflektuje právo aktuální stav poznání v sociálních vědách? – Zuzana Andreska, Právnická fakulta UK a Fakulta humanitních studií UK (Genderová studia)

Pohlavní identita transgender a intergender lidí a tendence v současné právní úpravě – Tereza Bártová, Právnická fakulta UK, Fórum pro lidská práva a Centrum pro lidská práva

Ochrana klimatu: výzva pro moderní technologie – Zuzana Vrbová, Právnická fakulta UK v Praze, stážistka programu AV ČR Otevřená věda

Sdílená ekonomika jako nový fenomén soukromého práva – David Rotrekl‚ Právnická fakulta MU v Brně

Ukončení konference (cca do 20:00 hodin)

Z důvodu omezené kapacity sálu prosíme zájemce o účast, aby se registrovali nejpozději do pondělí 11. 12. 2017 do 12:00 na adrese zvrbova19@gmail.com.