Kolokvium Publikováno: 4. 12. 2017

Automatizované rozhodování a profilování ve světle GDPR

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vás dne 6. prosince 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

Automatizované rozhodování a profilování ve světle GDPR

Program:

····· 18:30 – 19:00 ··· GDPR a umělá inteligence - hrozí zde Hlava 22?
Přednáší: Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D., Chief Data Scientist v O2 Czech Republic & Chief Science Officer v AI Startup Incubator

····· 19:00 - 19:30 ··· Problémy automatizovaného rozhodování a AI z pohledu práva ochrany osobních údajů
Přednáší: JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D., ředitel Právního úseku a Compliance officer, mediální skupina MAFRA

····· 19:30 - 20:00 ··· Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 5. 12. 2017 do 13:00 na alzbeta.krausova@ilaw.cas.cz