Informace Publikováno: 6. 11. 2019
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., laureátkou prémie Lumina quaeruntur s tématem právní ochrany klimatu

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., laureátkou prémie Lumina quaeruntur s tématem právní ochrany klimatu

Naše pracovnice JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., uspěla s návrhem zřídit nový výzkumný tým, který se bude příštích 5 let systematicky věnovat právním otázkám ochrany klimatu. Toto specializované právní centrum, které bude pracovat pod hlavičkou Ústavu státu a práva, se zaměří na výzkum aktuálních otázek a problémů v oblasti ochrany klimatu. Jeho cílem bude položit u nás základy tohoto nového resp. rodícího se pododvětví práva, zprostředkovávat poznatky o něm české odborné veřejnosti, pěstovat mezioborovou spolupráci, jakož i navázat kontakty se zahraničními centry, které se této problematice věnují. Centrum se zaměří na otázky ochrany klimatu v rovině práva mezinárodního, evropského i českého. Členové týmu budou zkoumat nejen ty otázky klimatického práva, které lze podřadit pod právní ochranu životního prostředí, ale také související otázky jiných odvětví práva, jako jsou lidskoprávní aspekty klimatické změny, systémy regulace obchodování s emisními povolenkami, opatření v oblasti energetiky a technologií, právní přístupy k regulaci dopravy a emisí z ní, či mezinárodní obchod a ochrana investic. Nové centrum zahájí svou práci 1. ledna 2020.