Workshop Publikováno: 7. 11. 2023

Implementace telemedicíny v českém zdravotnictví

Česká lékařská Jana Evangelisty Purkyně, Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ve spolupráci s Ústavem veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústavem státu a práva AV ČR zvou na diskusní workshop

Implementace telemedicíny v českém zdravotnictví

Datum: 15. listopadu 2023 od 14 hodin
Místo: velký sál Lékařského domu, Praha 2, Sokolská 31

Program