Aktuálně Publikováno: 25. 12. 2019
Hledáme studenty.

Hledáme studenty.

Zájem o řešenou tematiku  a dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost dalšího světového jazyka je výhodou. Rozsah spolupráce lze dohodnout individuálně; plnění konkrétních úkolů bude založeno na DPP. Stáže budou probíhat od ledna 2020, přihlášky lze posílat průběžně na adresu ilaw@ilaw.cas.cz.

Obsah stáží: spolupráce při řešení dílčích úkolů projektu – rešerše, analýzy, práce se zahraniční judikaturou, pomoc při organizaci odborných akcí. Předpokládána přítomnost: pravidelně čtvrtky a dále dle dohody.

Výhody: možnost seznámit se s prací na čelném pracovišti oblasti právní vědy a výzkumu, podílet se na odborných akcích, příležitost zapojit se aktivně do projektové práce na vysoce aktuálním tématu.