Aktuálně Publikováno: 30. 3. 2020

Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19

Pandemie SARS-CoV-2 s sebou přináší nové společenské výzvy, a to včetně etických.  V zahraničí můžeme často slyšet o dilematech souvisejících s alokací vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb. Přestože se u nás v ČR ozývají hlasy, že tato problematická rozhodnutí nejsou zdravotníci doposud nuceni řešit (a doufáme, že ani nebudou) , jsme přesvědčeni, že odborná veřejnost by měla být připravena, pokud by k takové situaci skutečně došlo.  Protože se jedná o situaci novou, dosud u nás neřešenou, rozhodli jsme se s kolegy z Kabinetu  zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR připravit dokument, který by shrnoval podstatné etické a právní principy, na nichž by případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů měly být postaveny.  Tento dokument  jsme nazvali Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID -19:

dokument