Seminář Publikováno: 19. 10. 2017

Les jako součást krajiny a zdroj poznání

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. zve na dvoudenní seminář

Les jako součást krajiny a zdroj poznání,

který je pořádán v rámci Strategie AV 21 - Rozmanitost života a zdraví ekosystémů a pod záštitou Komise pro životní prostředí AV ČR

Program:

PÁTEK 3. LISTOPADU 2017: PŘEDNÁŠKY

Úvod (14:00-14:10)
1 Představení projektu
dr. Petr Petřík & prof. Josef Fanta (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)
Jak vidíme les? (14:10-14:50)
2 Vnímání lesa v historii
dr. Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
3 Lesy očima laické a odborné veřejnosti
dr. Jana Stachová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Diverzita v lese (14:50-15:30)
4 Diverzita bylinného patra: klíč k pochopení vlivu globální změny na diverzitu lesů
dr. Radim Hédl (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)
5 Rozmanitost živočichů v lesních půdách
doc. Václav Pižl (Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
Přestávka na kávu (15:30-15:45)
Lesnictví a změna hospodaření (15:45-16:45)
6 Vliv pěstování a těžby lesa na půdy a vody: kalamity jako synergický vliv klimatické změny a nevhodného managementu
prof. Jakub Hruška (CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)
7 Kalamita v Jeseníkách: výchozí stav, způsob hospodaření, průběh a rozsah kalamity, výhled
Ing. Milan Košulič (Lesní správa Město Albrechtice)
8 Lesní hospodářství a rozvoj venkova
dr. Vojtěch Kotecký (Glopolis)
Přestávka na kávu (16:45-17:00)
Nástroje na změnu (17:00-18:00)
9 Lesnická adaptační strategie pro měnící se prostředí v podmínkách Moravskoslezských Beskyd – aktuální reflexe
doc. Emil Cienciala & Ing. Vladimír Zatloukal (IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.)
10 Přírodě blízké hospodaření v lesích
doc. Jiří Remeš (Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita)
11 Potřebujeme nový lesní zákon?
dr. Hana Müllerová (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
Závěr a diskuse (18:00-18:30)
12 Kulatý stůl nad stanoviskem KŽP s cílem využít současný stav poznání lesů k řešení nakládání s lesem v nových podmínkách globálních změn na úrovni krajiny.

Místo konání: Rytířský sál Průhonického parku

SOBOTA 4. LISTOPADU 2017: EXKURZE

9:00 odjezd autobusem od hlavního nádraží do Klokočné
10:00 exkurze na udržitelně obhospodařované porosty demonstračního objektu Klokočná v majetku státního podniku Lesy ČR, provází ing. Vladislav Ferkl
12:30-13:45 oběd (možno předem objednat na www.nastatkujevany.cz) si každý platí sám
14:00 návštěva národní přírodní rezervace Voděradské bučiny, provází doc. Jiří Remeš
15:30 návrat směr Praha
16.00-17.00 příjezd do Prahy

Exkurze je pro účastníky semináře zdarma a koná se ve spolupráci se Zvonečníkem, z. s. Vzhledem k omezené kapacitě 45 míst je nutná registrace na www.nasekrajina.eu