Informace Publikováno: 28. 4. 2022
CLASS se zapojí do projektu vybudování sítě akademických pracovišť v oboru klimatického práva

CLASS se zapojí do projektu vybudování sítě akademických pracovišť v oboru klimatického práva

Naše Centrum se aktivně podílelo na přípravě projektu, který podala Univerzita Hasselt jako hlavní řešitel k Vlámské grantové agentuře FWO. Projekt uspěl, a tak budeme příštích 5 let součástí mezinárodního konsorcia projektu s názvem Climate Change Law in Europe. Dalšími zúčastněnými pracovišti jsou Ghent University, University of Antwerp, University of Copenhagen, University of Eastern Finland, University of Strathclyde Law School a Ústav státu a práva AV ČR prostřednictvím výzkumné jednotky CLASS. Cílem projektu je položit základ pro evropskou síť výzkumných pracovišť, která se zabývají klimatickým právem. Taková síť zatím neexistuje (na rozdíl od práva životního prostředí). Obsahem projektu bude blíže se věnovat čtyřem obsahovým pilířům – spravedlivá transformace k nízkouhlíkové ekonomice, vztah lidských práv a změny klimatu, biodiverzita a změna klimatu, a inovace ve správě ve vztahu ke změně klimatu. Centrum CLASS má spolu-koordinovat pilíř „lidská práva“. V rámci projektu budou pořádány workshopy a konference, připravovány společné publikace, organizovány výměny postdoktorandů a návštěvy zapojených pracovišť, také bude pořádána letní škola klimatického práva.