Konference Publikováno: 13. 10. 2022
Mezioborové sympozium o reflexi klimatické změny v českých společenských vědách

Mezioborové sympozium o reflexi klimatické změny v českých společenských vědách

V pátek 14. října organizuje Centrum pro klimatické právo a udržitelnost setkání expertů oborů českých společenských věd, kteří se ve své práci věnují klimatické změně. Půjde o zástupce sociologie, antropologie, etiky, pedagogiky, ekologie, environmentálních studií, environmentální historie, mezinárodních vztahů, ekonomie, práva a dalších oborů.

Ústřední otázkou sympozia je: Jakou roli mají české společenské vědy při zkoumání příčin a řešení problému změny klimatu? Cílem akce je seznámit se vzájemně s pohledy různých vědních disciplín na dané téma a umožnit tak do budoucna snazší propojování expertů a jejich spolupráci.

Akce je koncipována jako uzavřená, bude se konat prezenčně v hlavní budově Akademie věd. Program akce je zde.