Mezinárodní konference Publikováno: 13. 6. 2024
Artificial Intelligence, Personalization and Law

Artificial Intelligence, Personalization and Law

Tato konference se zaměřuje na fenomén personalizace založené 
na umělé inteligenci jako základního fenoménu utvářejícího naše
každodenní životy. Přednášející se budou věnovat tématům jako
právní regulace personalizace, vliv technologicky zprostředkované reality na společnost, média, reklama i
ochrana demokracie.
Konference bude probíhat online.
Registrace na:
cicero@ilaw.cas.cz