Aktuálně Publikováno: 17. 1. 2011

Akce

Dne 31.1.2011 od 14.00 hod se v zasedací síni ÚSP AV ČR uskuteční vědecké setkání na téma práva životního prostředí.

Program:

1. část – prezentace grantového projektu „Právní ochrana zvířat a péče o ně - aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní.“

(přestavení tématu, seznámení s dosavadním postupem prací, dílčími výsledky a budoucími plány) – JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (ÚSP AV ČR) a JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Právnická fakulta UK v Praze)

2. část – Aktuální otázky právní ochrany biodiverzity – přednáška JUDr. Vojtěcha Stejskala, Ph.D., Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty UK v Praze,

3. část - Diskuse