Ivan Halász

prof. Dr. habil. Ivan Halász, PhD., DSc.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 766

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5340-6595

Publikace

Odborné zaměření

ústavní právo, právní historie, komparatistika, lidská a menšinová práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Lóránda Eötvösa (ELTE) v Budapešti (Dr., a dr. habil.)
  • Filozofická fakulta Univerzity Lóránda Eötvösa (ELTE) v Budapešti (Mgr. a Ph.D.)
  • Filozofická fakulta Katolíckej univerzity P. Pázmánya v Piliscsabe (Mgr.)
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.)

Ostatní působení v akademické sféře

v redakčních radách časopisů: Central European Papers, Právny obzor, Przeglad prawa konstytucyjnego

Nejnovější knihy