Lenka Bezoušková

JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D., LL. M.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2567-1682

Publikace

Odborné zaměření

rodinné právo, islámské právo, zejména právo personálního statusu, metodologie islámského práva (usúl al-fiqh), lidská práva, srovnávací právo

Vzdělání

  • 2000-2006 Právnická fakulta, ZČU (Mgr.)
  • 2006-2007 Juristische Fakultät, Universität Passau, BRD (LL.M. summa cum laude)
  • 2008 Právnická fakulta, ZČU (JUDr.)
  • 2012 Právnická fakulta, ZČU (Ph.D.)

 

Výzkumné projekty

  • 2013-2015 Lidská práva v mezikulturních perspektivách (GAČR), člen řešitelského týmu
  • 2010-2011 Právo personálního statusu v muslimských zemích a jeho aplikace národními soudy v Evropě, (ZČU), řešitel

 

Pedagogické působení

  • od 2009 – Fakulta právnická ZČU, Katedra teorie práva – odborný asistent. Vedle výuky teorie práva výuka povinně volitelných předmětů Islámské právo, Vybrané kapitoly židovského a islámského práva a Jewish and Islamic Law in Comparison, vedení diplomových prací a řešení grantů cílených na inovaci předmětů
  • od 2014 – Právnická fakulta UK, Katedra politologie a sociologie – externí vyučující. Výuka volitelného předmětu Společnost a právo v muslimských zemích

 

 

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Obdržená stipendia
2016 – Masaryk Distinguished Chair v Izraeli (jeden a půl měsíční výzkumný pobyt na Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya) – zřeknuto se z důvodu zdravotních
2015 – Stipendium pro bývalé stipendisty DAAD (dvou měsíční výzkumný pobyt na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg)
2010 – Stipendium od Max-Plack Gesellschaft (tří a půl měsíční výzkumný pobyt na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg
2006 – Stipendium od DAAD (roční studium v Passau, LL.M.)

Výzkumné pobyty v zahraničí delší než jeden měsíc:
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Německo
American University in Cairo, Egypt
Oriental Institute of University Leipzig, Německo

Výzkumné pobyty kratší než jeden měsíc:
Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Německo
Faculty of Law, University of Haifa, Izrael

Nejnovější knihy