IALS

Český národní komitét Mezinárodního sdružení právních věd (IALS, AISJ)

(International Association of Legal Science, Association internationale des sciences juridiques)

 

Mezinárodní sdružení právních věd (IALS) bylo založeno v r. 1950 s cílem podpořit rozvoj právních věd po celém světě studiem zahraničního práva s využitím zejména metod právní komparatistiky. Sdružení působí pod záštitou UNESCO a Mezinárodní Rady sociálních věd (Conseil International des Sciences Sociales), jako jeden z jejích zakládajících členů.  Hlavní náplní činnosti Sdružení je pořádání každoročních setkání ve formě mezinárodní konference nebo kolokvia k vymezenému tématu z oblasti právní komparatistiky. Činnost sdružení řídí Mezinárodní výbor srovnávacího práva (International Committee of Comparative Law), který je devítičlenný a reprezentuje právníky z celého světa. V r. 2014 se konalo kolokvium v italském Torinu, v r. 2015 byla uspořádána konference v Hamburku, v r. 2016 bylo plánováno kolokvium v tureckém Istanbulu, které se bohužel nemohlo uskutečnit. V r. 2017 bylo uspořádáno kolokvium v Petrohradě, Rusko, v r. 2019 hostila kolokvium Univerzita v Maastrichtu, Nizozemí. Pro r. 2020 je naplánováno kolokvium v Mexico City, přesné téma bude sděleno v nejbližší době.

Více na http://www.aisj-ials.net/

Členové Českého národního komitétu IALS:

Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc., JUDr. František Cvrček, CSc., prof. JUDr. Pavel Holländer, CSc., prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. - předsedkyně, prof. JUDr. Jiří Přibáň, CSc. (Cardiff Law School), prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc., JUDr. Eliška Wagnerová