IACL

Český národní komitét Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL, AIDC)
(International Academy of Comparative Law, Académie Internationale de Droit Comparé)

 

Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL) sdružuje právníky, především akademiky z celého světa, byla založena v r. 1924 a jejím hlavním posláním je podporovat a rozvíjet výzkum, publikace a vědecké diskuse ve všech právních oborech tam, kde mají tyto aktivity rozměr srovnávacího práva. Mezinárodní akademie srovnávacího práva je organizací individuálních členů, které volí sama Akademie z řad mezinárodně uznávaných vědeckých osobností, členství v této organizaci, které je považováno za velmi prestižní, je pouze ad personam. Tradiční kongresy srovnávacího práva IACL jsou pořádány vždy jednou za čtyři roky, na kongresu v Utrechtu, Nizozemí, v r. 2006 bylo rozhodnuto, že v mezidobí mezi dvěma kongresy se bude konat ještě „prostřední“ kongres, jehož cílem je větší sepětí a častější komunikace členů a zároveň i možnost soustředit se na vybrané akademické téma. V r. 2014 byl uspořádán tradiční kongres ve Vídni. V r. 2016 se konal prostřední kongres v Montevideu (Uruguay), v r. 2018 se uskutečnil kongres ve Fukuoka, Japonsko, kterého se zúčastnili i reprezentanti z ČR, v letošním roce se koná prostřední kongres v Pretorii, JAR, v r. 2022 je naplánován kongres v Asunciónu, Paraguay. Česká republika je velmi aktivní, a to jak pokud jde o národní zprávy k jednotlivým tématům kongresů, tak pokud jde o vlastní účast na kongresech, přestože se kongresy konají v nám často vzdálených destinacích.

 

Více na https://aidc-iacl.org/

 

Členové IACL:

JUDr. Vladimír Balaš, CSc., JUDr. Jan Bárta, CSc., doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc., JUDr. František Cvrček, CSc., prof. nzw. JUDr. Karel Klíma, CSc., prof. JUDr. Pavel Holländer, CSc., JUDr. František Novák, CSc., prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. - předsedkyně