Partnerství veřejného a soukromého sektoru Book

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Author: Jan Lego, Tomáš Louda (eds)
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Publish year: 2008
ISBN: 978-80-904024-4-7
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Content
Buy