Partnerství veřejného a soukromého sektoru Book

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Author: Jan Lego, Tomáš Louda (eds)
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Publish year: 2009
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Content
Buy