Autonomous Law of International Sports Associations as an Equivalent to a Superstate and Borders of Legality of its Powers E-book

Autonomous Law of International Sports Associations as an Equivalent to a Superstate and Borders of Legality of its Powers

Author: Pavel Hamerník
Publisher: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Publish year: 2023
Page count: 181
ISBN: 978-80-87439-68-5
Description: Tato publikace se zabývá kontroverzními mechanismy mezinárodních sportovních asociací, jakým způsobem je mohou mezinárodní sportovní asociace obhájit ve světle platného práva a naopak kde leží hranice, kam nesmějí vstupovat na úkor garantovaných svobod osob a dalších subjektů ve sportu.
Save as PDF