Česká republika v Evropské unii (2004-2009)  Institucionální a právní aspekty členství Book

Česká republika v Evropské unii (2004-2009) Institucionální a právní aspekty členství

Author: Jan Malíř a kol.
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Publish year: 2009
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Content
Buy