Právo na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Aktuální otázky Book

Právo na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN. Aktuální otázky

Author: Ulrich Becker, Martin Štefko a kol.
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Publish year: 2015
ISBN: 978-80-87439-20-3
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Content
Buy