Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy Book

Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy

Author: Michal Šejvl a kol.
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Publish year: 2009
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Content
Buy