Právo veřejných podpor Evropské unie. Zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu Book

Právo veřejných podpor Evropské unie. Zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu

Author: Jan Malíř
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Publish year: 2013
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Content
Buy