Kapitoly z dejín a súčasnosti medzinárodnej správy a budovania štátu Book

Kapitoly z dejín a súčasnosti medzinárodnej správy a budovania štátu

Author: Ivan Halász
Publisher: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Publish year: 2023
Page count: 216
ISBN: 978-80-87439-65-4
Description: Cieľom danej publikácie je predovšetkým poukázať na podobné a odlišné prvky v procesoch budovania štátu, ako aj na rozdelenie práce medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami.
Content
Buy