The Rulers and the Ruled Book

The Rulers and the Ruled

Author: Jana Kokešová
Publisher: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Publish year: 2022
Page count: 288
ISBN: 978-80-87439-53-1
Description: Publikace je právní monografií s přesahy do příbuzných filozofických oborů, zejména etiky a politické filozofie. Zaměřuje se na problematiku normativity, legitimity a kolektivního aktérství.
Content
Save as PDF
Buy