Medical reports in labour law Book

Medical reports in labour law

Author: Martin Štefko
Publisher: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Publish year: 2020
Page count: 216
ISBN: 978-80-87439-46-3
Description: Publikace se věnuje oblasti pracovně-lékařského práva, kterou je posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce. Jádrem knihy je analýza institutů regulujících posuzování zdravotní způsobilosti, včetně klíčového výstupu z této činnosti.
Content
Buy