Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference Book

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. Sborník z konference

Author: David Černý, Adam Doležal (eds)
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Publish year: 2013
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR
Content