Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty Book

Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty

Author: Tomáš Louda, Jiří Grospič a kol.
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Publish year: 2010
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Content
Buy