Právní informatika Book

Právní informatika

Author: František Cvrček
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Publish year: 2010
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Content
Buy