Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům Book

Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům

Author: Vojtěch Belling, Jan. Malíř, Lenka Pítrová
Publisher: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Publish year: 2010
Description: Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Plzeň: Aleš Čeněk
Content
Buy